ទំព័រ_បដា

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ប្រព័ន្ធដំណើរការ Honeywell Experion

    ប្រព័ន្ធដំណើរការ Honeywell Experion

    ឧបករណ៍បញ្ជា C300 របស់ Honeywell ផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងដំណើរការដ៏មានអានុភាព និងរឹងមាំសម្រាប់វេទិកាExperion®។ដោយផ្អែកលើកត្តាទម្រង់ស៊េរី C ដែលមានតែមួយគត់ និងសន្សំសំចៃអវកាស C300 ចូលរួមជាមួយថ្នាំង C200, C200E និងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន (ACE) ក្នុងប្រតិបត្តិការដែលបានបញ្ជាក់ និងជាអ្នកកំណត់របស់ Honeywell...
    អាន​បន្ថែម